Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství z Ráje (3/13)

18. 5. 2015

Tajemství z Ráje (3/13)

Ve dnech 16. – 19. dubna 2015 jsem se vypravil do Českého ráje vrátit tři zlatá jablíčka Hesperidkám zpátky na strom poznání. Každý kdo jej prý utrhne, vystaví se tak hadímu pokušení a nabídne jej jedné ze tří žen, tak opustí zahradu ráje a vydá se na cestu do reálného světa. Svatý Grál, stříbrný pohár lásky už nikdy nenajde a půjde už jen cestou zlatého jablíčka, které je také o lásce. A půjde už jen cestou s jednou Hesperidkou. Když však už tři jablka odevzdám zpět do rajské zahrady, tak by se mi snad mohlo podařit „rozlousknout“ velké tajemství Ráje a najít Svatý Grál – stříbrný pohár, který je ukryt v temnotě tak, jako Madona ve skálách. Vždyť právě zde by mohl být ukrytý.

Besedické skály

klin.jpg

Ocitl jsem se v obci Besedice, upravil si turistické hole a vydal se na cestu do skal. Hned na začátku jsem si všiml balvanu vklíněného mezi dvě skály. Kdyby mi tak bylo dopřáno svůj Kámen Moudrosti tímto způsobem zasadit mezi dvě mocné pyramidy jako „klín míru“.

Když jsem se pak na vyhlídkách zadíval do malebné české krajiny, tak jsem si uvědomil, že kdybych se směl alespoň na jeden den podívat do pravěku, tak právě zde bych chtěl mít své bezpečné útočiště před nebezpečným světem.

Nakonec jsem vystoupal až na vrch Sokol, přičemž jsem pochopil, že k tomu, abych nalezl v Ráji Svatý Grál, tak budu potřebovat výšku nebe, sokolí bystrý zrak a vidět i ve tmě jako sova, která tiše a mlčenlivě střeží velké tajemství Českého ráje.

Muzeum Českého ráje

klenoty.jpg

Z kraje obyčejných besedických kamenů jsem sestoupil tajuplnou novověkou jeskyní plnou drahokamů do krásného již pohádkového světa. Vždyť Turnov byl od nepaměti městem drahých kamenů a drobných pokladů, které se nacházejí pouze v Ráji. Mezi nimi se nacházely tři miniaturní korunovační klenoty, přičemž jsem si vzpomněl na tři pyramidy:

 

Vím, že jsem objevil egyptské tajemství tří pyramid, i když jsem v Egyptě nikdy nebyl. Zůstane stále platné jako ve Starověku, které se postupem doby proměnilo ve Středověk a přichází doba, kdy se promění i v Novověk. Bude tak i v dalším věku dobře ukryto jako ve Svatém Grálu, tedy stříbrném poháru tak dobře jako Madona ve skalách, střeženým Ježíšem Kristem i Janem Křtitelem. To je to tajemství, které se neustále hledalo, a přitom ho nemohl najít žádný mocný, žádná pyramida, ale jedině člověk jako pyramida postavená na špičku, což ve starověkém Egyptě uměla pouze moudrá Sfinga. Vedly se tak neustálé marné boje mezi Křesťany, Pohany, Muslimy – a to jen pro svou víru, pravdu a pozemskou lásku tak, jak to třeba vystihuje právě zde obraz Mikoláše Alše – „Bitva pod Hrubou skálou“.

Nakonec jsem se usadil na pár nocí v městečku Nepřívěc s výhledem na kruhovou věžičku zámku Humprechtu. A to jsem ještě vůbec netušil, že se nacházím v samém středu Českého ráje a velmi blízko opravdového Svatého Grálu.

stribrnypohar.jpg

Kouzlo Sedmi Hor

Druhý den jsem se vypravil ze Sedmihorek na Hrubou skálu. Sedm vrcholů mi připomnělo sedm svíček na sedmiramenném svícnu, které se spojují do třech polokruhů ve tvaru písmene „U“. Vytvářejí tak krásná hluboká údolí s pramenitou léčivou vodou. Sedmiramenný svícen a Sedmihorky jsou skrytým hlubokým zdrojem vnitřního poznání a boží moudrosti.

Získat tak velké tajemství není hladké a snadné, ale ukryto pod hrubými skalami. Střeženo Svatým Prokopem, který mystickou bytost draka drží pevně v zemi, temnotě a pekle, aby chránil sílu nebe. Takový tajemný poklad může být svěřen pouze někomu, kdo jej bude ochraňovat jako Panna Marie své dítě – jako Luna svou malou hvězdičku. A navíc to musí být člověk, který je pevný jako skála.

„Velké Tajemství je křehké jako skleněný pohár, které by mocné ruce roztříštili na tisíce střepů, což by nikomu štěstí nepřineslo, protože už by se z něho nikdo nenapil. Byla by velká škoda, kdyby se něco tak krásného jako Svatý Grál ztratilo a rozbilo. Kdyby se proměnilo jen v pouhé trosky.“

sklenenypohar.jpg   trosky.jpg

Klokočské skály

Třetí den jsem se vypravil do Klokočských skal a kráčel prostou lesní cestou se skalními vyhlídkami a průchody, přičemž jsem si uvědomil, že jsem stále bránou Ráje neprošel do reálného a bláznivého Světa. Neutrhl tak zlaté jablíčko ze stromu života, a právě proto bych mohl v Českém ráji objevit opravdový Svatý Grál – pohár čisté lásky nebeské a dát z něho napít lidem z našeho světa a naší doby.

Možná moje Velké Dílo nebude uznáno a pochopeno kvůli přízemnímu myšlení lidí. Vždyť Máchův Máj se také dočkal ocenění až po dlouhé době, po Hynkově smrti. A o to vlastně právě u největší děl jde, aby byla nesmrtelná!

Ve svých hlubokých úvahách, kde by Svatý Grál mohl být ukryt, jsem došel na posvátné místo – k jeskyni Postojna. Kde jinde by se mohl tak vzácný předmět ukrývat, než v temné jeskyni. V ohromných, ale prostých prostorách, kde nikdo žádný poklad neuvidí, ale jen černočernou tmu, která se ukrývá v hlubokém srdci skrývající nepřeberné množství krásných pokladů.

postojna.jpg  vjeskyni.jpg

Za soumraku jsem ještě vyrazil z domovské základny Nepřívěc do nedaleké Sobotky k zámku Humprecht. Stál jsem v úžasu v temnotě a díval se na zářící kruhovou věžičku, která pokud se otočí o 180°, tak se promění v zářící kalich – Svatý Grál ukrytý v temnotě. Nakonec jsem tedy v Ráji našel, co jsem hledal.

Příhrazské skály

Poslední den byla obloha úplně bez mráčku a nebeská modř přinášela naději, že tajemství zůstane skryto v božských slunečních rukách jako hvězdičky za bílého dne. Bůh přináší ochranu hvězdičkám a tím i vesmírným hvězdným tajemstvím.

Vždycky jsem spíš obdivoval lidi, kteří se vydali na mučednickou cestu, než rytíře, šlechtice nebo krále. Oni znali spoustu velkých tajemství světa a lásku nebeskou, díky níž byli silnější než jakýkoliv panovník s tisícovou armádou vojáků. S mírem v srdci se bojuje lépe, než s neklidným a bouřlivým.

Z Drábských světniček i Příhrazských vyhlídek jsem mlčky viděl ráj světa, který se nachází všude kolem nás a skrývá své drobné poklady, kterých si jen málokdo povšimne. Není to totiž jen jedna krajina, ale celá nádherná modrozelená planeta, která skrývá nejcennější dar – život díky zázračné vodě. Vím však, že Svatý Grál, nejposvátnější tajemství, ukryté ve stříbrném poháru zůstat uzamčeno za nedobytnou hradbou Ráje, aby ho mocní a velcí nemohli objevit a zničit. Najít ho mohou pouze ti, kteří zůstanou malí a pokorní, přičemž pro univerzální boží pravdu dokáží obětovat i svůj život. Ať už na kříži, v plamenech nebo ve Vltavě. Takoví stateční lidé, kteří nikdy nebojí smrti, i když se obávají pouze velkých pyramid a mocných autorit. Ti si pro svou obětavost, statečnost a odhodlanost usilovat o vyšší cíle zaslouží nesmrtelný obdiv, uznání a budou tak na věky věků významní.

A tímto poselstvím jsem se vydal dál toulat se dál krásnou rajskou zahradou.

klic.jpg

Zpracováno v Táboře, dne 24. května 2015

Tomáš Vojta

www.atlantadia.estranky.cz